Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

Niestety w dzisiejszym świecie zamiast otwarcie i z empatią rozmawiać o naszych uczuciach i emocjach, wolimy walczyć o swoje racje, jednocześnie zamykając się na innych. Może być to wynikiem strachu przed odrzuceniem, brakiem akceptacji samego siebie oraz obawą przed usłyszeniem kilku gorzkich słów na temat nas samych. Brak umiejętności mówienia o własnych uczuciach powoduje, że dusimy je w sobie, aż w pewnym momencie tracimy kontrolę i wybuchamy, raniąc tym samym naszych bliskich. Wszystko to za sprawą braku podstawowej umiejętności, jaką jest skuteczna komunikacja interpersonalna. Brak tej umiejętności prowadzi do wielu konfliktów na różnych płaszczyznach naszego życia, natomiast jej rozwój może prowadzić do znacznego poprawienia jego jakości. Ponieważ dopiero dzięki przede wszystkim świadomej komunikacji możemy przekazać drugiemu człowiekowi to, co myślimy i to, co czujemy.

Aby nasza komunikacja interpersonalna była skuteczna, warto ćwiczyć w sobie rozwój trzech bardzo ważnych aspektów odpowiedniej rozmowy. Jednym z nich jest obecność. Jest to potrzeba bycia w rozmowie całym sobą, nie tylko myślami, ale również ciałem. To aktywne słuchanie naszego rozmówcy, ale również poprzez wyłączenie swojego dialogu wewnętrznego i przekierowanie tej uwagi na drugą osobę. Polega to na byciu tu i teraz i słuchaniu tego, co ktoś inny ma do powiedzenia, nie tylko myślami, ale również i mową ciała. Pozwala nam to w sytuacjach konfliktowych lub trudnych dla nas emocjonalnie, na uwolnienie się od oceniania i krytyki, a wręcz sprawia, że dążymy do porozumienia i pojednania.

Kolejnym ważnym aspektem jest otwartość i odejście od prób usilnego podkreślenia własnego punktu widzenia. Polega ona na zaprzestaniu podbudowywania swojego ego poprzez udowodnienie swojej racji. Zrezygnowanie z takiego podejścia powoduje, że stajemy się otwarci na perspektywę drugiego człowieka, co często jest kluczowe w rozmowie. I nie oznacza to wcale, że wycofujemy swój punkt widzenia z rozmowy. Zawsze możemy się nim podzielić, ale w odpowiedni sposób.

Ostatnim ważnym aspektem jest autentyczność, która oznacza, że uważamy na to, co mówimy, ponieważ często, zamiast mówić prawdę, mówimy to, co chcielibyśmy, aby było prawdą na nasz temat. Dzieje się tak, ponieważ boimy się odrzucenia i oceny nas samych. Jednak dopóki nie przyznamy się sami przed sobą jaka jest rzeczywistość, rozwój komunikacji interpersonalnej nie będzie możliwy.

Leave a Reply